SPONSORING FORQUE







SPONSERING FORQUE


Organisatie- adviesbureau Forque


Organisatie- adviesbureau Forque is sponsor van de Vrienden van Automotive. Forque is gespecialiseerd in het
efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen en realiseren van verbeteringen bij autodealers. Vanuit een gezamenlijk
doel optimaliseert Forque processen en bedrijfsresultaten door ondersteuning, advies of apps.



Branchespecifieke automatie kennis

Omdat Forque beschikt over branchespecifieke kennis lost zij vraagstukken binnen dealers heel doelgericht op. Bedrijven in de automatie sector hebben bijvoorbeeld vaak te maken met een structurele overbelasting op de personeelsadministratie. HR processen worden hierdoor vaak of gedeeltelijk uitbesteed. Dat is onnodig en duur. Veel beter is het om de personeelsadministratie te vereenvoudigen, onnodige kosten te besparen en grip te krijgen op HR processen.

Verbinding tussen medewerkers en systemen

Forque zorgt dat medewerkers die, met behulp van gebruiksvriendelijke en toegankelijke software, dit zélf kunnen uitvoeren. Dit bespaart tijd en geld en zorgt bovendien voor meer eigen regie en plezier op de werkvloer.

Winst behalen

De ontwikkelingen in de automatie vragen een constante focus op de bedrijfsvoering. Door procesoptimalisatie en slimme automatisering valt hier vaak nog veel winst te behalen. Zeker in een markt met marginale rendementen is elke kostenbesparing belangrijk. De software van AFAS in combinatie met de dienstverlening en kennis van Iorque kan hierbij helpen. Samen benadrukken zij dat innovatie en digitalisering altijd maatwerk is. Zo is het zelfs mogelijk om software of apps op maat te ontwikkelen zodat een dealer een specifieke wens realiseert.

Het zijn de ménsen in de organisatie

Bij het creëren van nieuwe processen zijn de ménsen in de organisatie de belangrijkste input. Hoe werken zij, wat vinden zij belangrijk en wat is hun doel voor de toekomst? Deze vragen maken ieder proces authentiek en dát is de inspiratie voor Forque waar zij mee aan de slag gaat. Vooral bij de implementatie en het in gebruik nemen van de nieuwe software ligt veel nadruk op het begeleiden van de medewerkers. Want zij zijn het die de organisatie draaiende houden, ook in de toekomst. Wanneer Forque vertrekt, kunnen zij verder. Maar dan slimmer, makkelijker en sneller.

Onze dienstverlening en apps

De dienstverlening en oplossingen van Forque helpen autodealers om eenvoudiger, sneller en efficiënter te werken. Plezier hebben in het leven en werk wil tenslotte iedereen.

Meer informatie

Klanten van Forque bevinden zich door heel Nederland. Meer weten over Forque, kijk dan op www.forque.nlof lees over onze ervaringen in de automotive branche op www.forque.nl/automotive


Sitemap

›    Over ons

›    Privacy & Disclaimer

›    Contact